pretpakket

€ 26,00

pretpakket

€ 26,00

“pretpakket”

Sheia's Natuurbewustwording en OerFjoer “Pretpakket” is samengesteld met:


Manannán's Auraspray

't Kleine volkje Thee

Persoonlijk afgestemde kaarsManannán's Auraspray.

Manannán Mac Lir, de oer- oeroude zeegod is hier... Hij is een hoeder van licht en bewustzijn op Aarde en helpt bij de instandhouding van onze connectie met Bron en een zuivere uitlijning hiermee. Er valt veel over hem te vertellen, teveel voor dit ieniemini kleine paginaatje. Wat echter steeds weer bij hem naar voren komt is dat hij alles wat heilig en waar is (en zich hiervoor inzet) beschermt, helpt en begeleidt op hun reis door de materie, bewustwordend op weg terug naar Bron. Lang geleden hielp hij met het maken van een afscheiding tussen de werelden van mens en natuurwezens (Tuathá de Danann) om de kinderen van Danu, te beschermen van de 'niet Bron-dienende' invloeden die in de menselijke sferen geïnfiltreerd waren. Later hielp hij ditzelfde voor de heilige vrouwen van Avalon te bewerkstelligen, deze oude orde van priesteressen bleef trouw aan hun hart, hun innerlijke waarheid in een wereld waarin dat steeds minder 'geoorloofd' was en Avalon verdween in de mist van Manannán, alleen nog bereikbaar voor hen die daar thuishoorden en zuiver van hart waren. Net als de Tuatha de Danann bleven de Vrouwen van Avalon trouw aan hun natuur. Nu is het de beurt aan de gehele mensheid! De geïnfiltreerden worden opgeruimd; zij die het Goddelijk Plan niet dienen en niet in overeenstemming daarmee leven. De wereld en de mensheid keert terug naar haar oorspronkelijke en heilige staat van Zijn. De afscheidingen tussen werelden van mens, natuurwezens, Avalon en andere verdwijnen ook in dit proces geleidelijk aan....
De Wereld en alle leven is 1 en zal weer als dusdaning ervaren en beleefd worden....

Met liefde mag ik dan ook deze in afstemming met Manannán Mac Lir gemaakt Auraspray presenteren.

Deze is gemaakt om alles wat in je energetische velden zit wat daar niet in thuishoort, wat je niet optimaal dient in overeenstemming met Bron en Moeder Gaia, op te ruimen en te zuiveren. Je energievelden worden schoongemaakt, verfrissen en zijn weer in staat optimaal met Bron en je Authentieke Zelf mee te vibreren en te stralen...  Let wel, en dit vind ik heel erg bij Manannán passen, de auraspray is een hulpmiddel en geen wondermiddel. Het kan je helpen op je pad van bewustwording en eenwording met jezelf en Al wat Is, maar jij bent het die daarvoor op moet komen dagen. Ik wens dat je 'Ja!' tegen jezelf zegt en op komt dagen voor jezelf, en voor de wereld. Iets mooiers is er niet...

De gekozen planten zijn stuk voor stuk door Manannán Mac Lir aangewezen om een dienende rol te spelen in dit geheel: Malrove, Rozemarijn, Jeneverbes, Vlierbloesem en Valeriaanbloesem maken samen een frisse en licht prikkelende substantie die je dagelijks rond jezelf kan sproeien voor een fris en fruitig aura waarin je je lekker voelt en in verbinding bent met jezelf en Bron...

't Kleine Volkje

Een vriendelijk mengsel kruiden gemaakt om je te helpen meer in je eigen natuurlijke staat van zijn.. te zijn. ;) Plezier, vreugde, lichtheid en levenslust zijn een automatisch gevolg van het in afstemming leven met wie je bent. Het kleine volkje (De Natuurwezens) nodigen je uit en helpen je graag je speelse, vrij zelf te ontplooien. Een fijn theetje voor innerlijk kind werk of om samen met de kabouters in je tuin te drinken! ;)
Het mengsel bevat: Klaver, heemst, meidoornblad, duizendblad, framboosblad en ereprijs.

Persoonlijke kaars.
Een kaars op afstemming, in samenwerking met jouw divine plan en aligment word deze kaars gemaakt. Hierin werk ik vooral samen met Aardsengel Uriël,. Uriël is hierin de spirit die de bruggen slaat tussen de teams en de aanwezigen Uriël bewaakt het proces hierin. Het is co-creeren met vele wezens en met name jou wezen en wat jij in het huidige moment nodig bent. Dit is de kern van deze persoonlijke kaars, wat jij nodig bent in alignment met jouw divine plan aligment binnen het grote divine plan aligment.

Deze kaarsen zijn uniek en een spirit opzich zelf. De kaars word op vele lagen gemaakt en uitgelijnt. Hierin is het samenwerken, het co-creeeren de essentie voor jouw divine plan alignment. Het vuur, deze mooie spirit helpt met het opruimen, maar ook met het verbinden met de licht centra's. De licht centra's in ons zelf maar ook binnen de kosmos. De kaars is een o.a, tevens een uitlijner en zal ook jouw eigen uitlijning hierin in ondersteunen.